Het voeren van de KOI
 
Het groeien van koi, en de vraag hoe groot een koi uiteindelijk zal worden, wordt bepaald door een aantal factoren.
 
De maximale lengte welke een koi uiteindelijk zal bereiken wordt genetisch bepaald, elk wezen dat geboren wordt heeft bij zijn geboorte een gen meegekregen waarop is vastgelegd hoe groot dit individu wordt, hier zal geen millimeter van worden afgeweken, of en zo ja het tijdstip waarop deze maximale lengte wordt gehaald is afhankelijk van o.a de factoren voeding en leefomstandigheden.
 
Deze omstandigheden zijn voor koi; Hoeveelheid en kwaliteit van de voeding, de temperatuur, de duur van het groeiseizoen en de leefomstandigheden.
 
Hoeveelheid; De koi is een veelvraat, heeft eigenlijk de gehele dag honger en zal, als hij de kans krijgt, ook de hele dag eten. De reden hiervan is dat de koi geen maag heeft maar een maagdarm kanaal, hij/zij zal daarom geen vol gevoel hebben na het eten, en blijft dus gewoon door eten. Het teveel gegeven voedsel zal om die reden dan ook onvolledig verteerd de koi weer verlaten, met als gevolg een extra vervuiling van het water plus een grotere belasting van het filter en is tevens een dure manier van voeren. Door koi vaak een beetje te verstrekken kan een beter resultaat worden bereikt met minder voer.


 
De kwaliteit van het voer; Er zijn grote verschillen tussen wat wij wel eens noemen zomer en winter voer, zomer voer is door het hogere vet en eiwit gehalte zwaarder te verteren dan wintervoer wat juist weer licht verteerbaar is, van zomervoer zullen de koi dan ook sneller groeien dan van wintervoer. Ook echter het verschil in kwaliteit tussen het ene merk en het andere merk kan voor een verschil in groei zorgen. Bij goedkope merken worden vaak stoffen toegevoegd met alleen maar als doel om meer volume, lees gewicht te verkrijgen, stoffen welke hoegenaamd geen voedingswaarden hebben maar wel het water belasten.
 
Een goed voer mag dan wat duurder zijn dan minder goed voer maar door de juiste samenstelling is het volledig verteerbaar voor de koi en zullen alle stoffen ook gebruikt worden, het gebruik van een goed voer betekend dan ook dat er minder van nodig is en dat hierdoor ook de vervuiling minder zal zijn en dus ook de belasting van het filter zal afnemen.
 
De temperatuur. De spijsvertering, stofwisseling, is afhankelijk van de watertemperatuur en werkt bij koi optimaal als het water een temperatuur heeft van minimaal 20 graden, bij temperaturen van 20 graden en hoger zal de koi, bij een juiste voeding, ook maximaal groeien.
 
De duur van het groeiseizoen.De zomer wordt ook wel eens het groeiseizoen genoemd, de temperatuur van het water is boven de 20 graden en het voeding patroon is hierop afgestemd, hoe langer nu de zomer duurt en het water boven de 20 graden blijft des te langer zal de koi groeien. Om deze reden zal een koi welke in een verwarmde binnenvijver wordt gehouden na één jaar groter zijn dan een koi welke in een onverwarmde buitenvijver heeft gezwommen. Het groeiseizoen van de één was langer dan het groeiseizoen van de ander. 
 
De leefomstandigheden zijn een belangrijk gegeven omtrent de groei en ontwikkeling van de koi. Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang. Een koi welke in een slechte waterkwaliteit rondzwemt of belaagd wordt door parasieten dan wel ziek is of wonden heeft zal al of bijna al zijn energie nodig hebben in een poging deze slechte omstandigheden het hoofd te bieden, met als gevolg dat er geen energie over is voor de ontwikkeling van het lichaam en er dus ook geen of nagenoeg geen groei zal zijn.Een goede water kwaliteit is dus, naast een goede voeding, zeer belangrijk. Stress door b.v de aanwezigheid van parasieten of voedselnijd door een te hoge vis bezetting zullen ook leiden tot een groeistoornis, zij het dat dit van tijdelijk aard is.Dus kortom; een goede waterkwaliteit, goede evenwichtige voeding, goede gezondheid en geen parasieten zal leiden tot een relatief snelle en evenwichtige groei van de koi.
 


Wanneer voeren we Koi met Wat.
 
Het soort voer wat wij onze koi verstrekken en de tijd waarin we dit doen zijn onder te verdelen in drie periode; Winter, Zomer en voor en najaar.
 
Drie perioden met elk hun eigen voer soort en voeder wijze.
 
In de zomer, als de watertemperatuur boven de 20 graden is voeren wij onze koi maximaal en kunnen we ze eigenlijk verstrekken wat ze lusten, en dat is veel. De koi mag in principe alles eten wat de mens ook eet, gebruik echter altijd een kwalitatief goed zomervoer als basis. Dit kunt U aanvullen met b.v Pasta voeders, kleur versterkende voeders, levend voer, bruinbrood, groente, fruit.
 
Voer de koi echter niet meer dan dat ze in circa 5 minuten opeten.
 
Het aantal keer dat er per dag gevoerd kan worden hangt nauw samen met de filtercapaciteit van uw vijver. Bij vaak en veel voeren zullen er natuurlijk ook meer afvalstoffen in het water terecht komen wat door het filter moet worden verwerkt. Los van de hoeveelheid zweefvuil welke men accepteert ten gevolge van veel voeren is het uiteindelijk de filtercapaciteit die bepaalt waar de uiterste limiet ligt. Meet regelmatig de waterwaarden en dan vooral de aanwezigheid van ammoniak en nitriet, is er meetbaar ammoniak en/of nitriet aanwezig in een goed ingedraaid filter en zijn er geen medicamenten ter bestrijding van parasieten aan het water toegevoegd dan is dit een duidelijke indicatie, dat er te veel gevoerd wordt. 
 


Levend voer.
 
Levend voer is voor koi een delicatesse ze zijn er echt gek op.
 
Wormen en garnalen zouden, als de koi zelf een lijstje konden maken bovenaan staan, en indien men ze in beperkte mate voert kunnen ze het gehele jaar verstrekt worden tot het water een temperatuur bereikt heeft van 5 graden. Muggenlarven en watervlooien zijn, zeker voor kleine koi, een zeer goed voedsel maar zijn echter in de hoeveelheden welke wij als koiliefhebbers nodig hebben nauwelijks aan te komen of erg duur. Maden zijn niet geschikt om als koi voedsel te dienen, door rottende vlees resten in de maden kan men ziekte verwekkende bacteriën in de koi brengen met alle gevolgen van dien. 
 
Gedroogde of diepgevroren insecten.
 
Gevriesdroogde garnalen worden door de koi ook met graagte gegeten hoewel ze er wel even aan moeten wennen, eenmaal aan gevriesdroogde garnalen gewend zijn ze er verzot op. Ook diepgevroren garnalen zijn een bijzonder goed voedsel, rijk aan eiwitten en goed voor de kleurontwikkeling van de koi, deze garnalen kunnen rauw (ontdooit) aan de koi gegeven worden en zullen met veel graagte gegeten worden.
 
Zijderupsen zijn hoewel duur in aanschaf een bijzonder goed voedsel om de koi snel te laten groeien, men dient ze echter niet dagelijks te voeren maar b.v een drietal keer per week en met mate, let er ook op dat de watertemperatuur tenminste 20 graden is, zijderupsen zijn namelijk erg zwaar verteerbaak.
 


Groente en fruit.
 
Een blaadje sla (goed gewassen) zal niet alleen graag door de koi gegeten worden maar zorgt ook voor wat afleiding, ze kunnen er intensief mee bezig zijn. Partjes paprika worden door vele koi graag gegeten, evenzo kleine stukjes sinasappel en mandarijn. Bonen, doperwten en maïs zijn minder geschikt voor de koi omdat zij moeite hebben het harde omhulsel te verteren, als men deze toch wil voeren dan liever eerst even koken. Bedenk bij het voeren van deze producten wel dat ze een laag voeding’s gehalte hebben en dus beperkt gegeven dienen te worden, blijf het als bijvoeding en afwisseling voor uw koi zien.
 
Brood.
 
Bruinbrood is een goed voedsel voor de koi, verstrekt in kleine stukjes wordt het door alle koi met graagte gegeten, een hele bruine boterham kan, als er grote exemplaren in de vijver aanwezig zijn, voor nogal wat spektakel zorgen waarbij sommige koi met bijna het gehele lijf boven water uit kunnen komen.
 
Het geven van witbrood kan beter achterwege blijven, witbrood bevat een milde vorm van bleekmiddel en dat is niet goed voor de koi, ook heeft wit brood meer de neiging om in lichaam uit te zetten dan bruinbrood. 
 
Pasta voeders.
 
In de zomer als de watertemperatuur 20 graden of hoger is kan men als bijvoeding pastavoer verstrekken. Pastavoer is een poeder dat aangemaakt wordt met water tot er een stopverfachtige substantie ontstaat. Pastavoeders zijn zeer eiwitrijk en zorgen voor een goede en snelle groei. Wordt ook veel gebruikt om de koi te leren uit de hand te eten. Dient wel met mate verstrekt te worden. 
 
In het voor en najaar als de temperatuur van het water tussen de 16 en 20 graden is kunnen wij het normale basisvoer, wat wij ook in de zomer voeren, aan onze koi verstrekken, echter is het verstandig om dan geen voeders meer te geven welke spirulina bevatten, ook dient het aantal keer, de hoeveelheid, aan de temperatuur aangepast te worden.
 
Zwaar verteerbare voeders dienen dan, zoals zijderupsen en pasta voeders, niet meer verstrekt te worden.
 
Als de watertemperatuur onder de 16 graden komt dienen we lichtverteerbaar voer, het z.g wheatgerm, te gaan voeren, dit kunnen we dagelijks blijven voeren tot het water een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 10 graden.
 
In deze periode kan het geven van garnalen en wormen wel gewoon doorgaan, maar natuurlijk met mate.
 


Het voeren in de winter.
 
Hoewel ondergetekende er geen voorstander van is zijn er liefhebbers welke er voor kiezen om in de winter het filter uit te zetten, wordt dit gedaan dan dient er ook volledig gestopt te worden met voeren.
 
Laten we het filtersysteem echter tijdens de winter doordraaien, b.v op halve kracht, dan kunnen we tot het water een temperatuur heeft bereikt van 6 graden nog blijven voeren.
 
Het spreekt vanzelf dat de hoeveelheid welke per keer gegeven wordt dan minimaal dient te zijn en ook het aantal keer dat voer verstrekt wordt dient erg minimaal te zijn.
 
Éénmaal per dag een eetlepel is dan al voldoende.
 
Het grote voordeel van het zeer matig doorvoeren van de koi in de winter is dat de koi dan niet al hun in de zomer opgebouwde vetreserve’s hoeven te verbruiken en op die mannier nog voldoende overhouden voor het voorjaar, de periode dat ze deze reserve’s eigenlijk het hards nodig hebben, het in zeer beperkte mate in de winter doorvoeren van onze koi stelt ons ook in de gelegenheid om onze koi te blijven observeren.
 
Als de winter voorbij is en de watertemperatuur komt weer in de buurt van de 14 graden dan kan men het best wat zomervoer door het wintervoer gaan mengen om op deze manier de koi en diens spijsverteringsysteem weer te laten wennen aan het zomervoer.
 
Hoe vaak kan/mag men koi voeren.
 
In de winter als de temperatuur onder de 10 graden is voort men de koi om de dag een hoeveelheid welke binnen 5 minuten opgegeten moet zijn, laat U niet verleiden door het gebedel van koi om meer voedsel, meer voedsel geven bij deze lage temperaturen zal problemen geven met de spijsvertering met alle gevolgen van dien.
 
In het voor en najaar als de temperaturen tussen de 10 en 15 graden zijn dan voert men de koi één a tweemaal per dag wheatgerm, is lichtverteerbaar, in een hoeveelheid welke binnen 5 minuten opgegeten dient te zijn.
 
Vanaf een temperatuur van 15 graden kan zomervoer gegeven worden, twee a drie maal daags, ook weer in portie’s welke binnen 5 minuten opgegeten zijn.
 
In de zomer als de temperatuur boven de 20 graden uit komt kan men de koi maximaal voeren, en mogen ze ook de zwaardere verteerbare voeders hebben en toevoegingen zoals zijderupsen en pastavoer.
 
Ook is het de periode waarin we voer kunnen verstrekken waarin bv spirulina zit welke de kleur bevordert.
 
De hoeveelheid welke verstrekt mag worden is mede afhankelijk van de capaciteit van het filter, indien deze voldoende is kunt U in feite net zoveel voeren als U wilt.
 
Beter is het echter om een bepaalde hoeveelheid welke U wilt voeren te verdelen in veel kleine portie’s.
 
200 gram voer verdeelt in bv 8 portie’s zal een beter groeiresultaat geven en zorgen voor minder vervuiling dan deze zelfde hoeveelheid verstrekken in 3 portie’s, in het eerste geval zal de koi al het opgenomen voer ook verteren en alleen de onverteerbare delen uitscheiden terwijl in het tweede geval de koi een hoeveelheid voedsel onverteerd zal uitscheiden.
 


Hoeveel voer moet een koi hebben.
 
Om goed te groeien zoveel als zij kunnen verteren.
 
Per dag heeft een koi ongeveer 1 a 2 procent van zijn lichaam’s gewicht aan voer nodig
 
voor een optimale groei en een goed onderhoud van het lichaam.
 
Voor vragen over de voeding van koi kunt U ons mailen, wij zullen dan op uw vragen zo snel mogelijk reageren
 
Wat zit er in Koivoer 
 
Het voer wat wij onze koi voeren is opgebouwd uit diverse bestanddelen. Deze staan ook op de verpakking vermeld. Zo zit er onder andere in Proteïnen en Eiwitten; vetten en koolhydraten; ballaststoffen (as); vitamines en mineralen.
 
Proteïnen en Eiwitten Bestaan uit aminozuren. In totaal zijn er 20 waarvan er 13 van belang zijn voor onze koi. Deze aminozuren zorgen voor de groei, het herstel van beschadigd weefsel en de productie van eitjes en zaad. Een te kort aan aminozuren, en dus eiwitten, verstoort de groei van de koi. Als dit gedurende langere tijd het geval is kan dit leiden tot een vergroeide ruggengraat. Ook is een tekort aan aminozuur een verklaring voor het feit dat koi geen kuit afzetten. In koivoer zitten zowel plantaardige als dierlijke aminozuren.
 
Vetten en koolhydraten Zorgen voor een groot deel van de energie. Een koi kan zowat alle soorten vetten zelf aanmaken behalve linolzuren( deze zorgen samen met de proteïnen voor de groei). Deze moeten dus in het voer aanwezig zijn. Indien in het voer bepaalde vetten ontbreken kunnen er problemen ontstaan met het hart en de lever. Vetten hebben een laag smeltpunt en kunnen dus makkelijk door koi worden verteerd. Vetten zitten onder andere in visolie, maïsolie, tarwekiemen, sojaolie etc. Vetzuren oxideren(LEES BEDERVEN) wanneer zij worden blootgesteld aan zuurstof. Indien u oud en geoxideerd voer aan uw koi geeft kunnen zij hiervan ziek worden en zelfs sterven. GOOI DAAROM AAN HET EIND VAN HET VOERSEIZOEN UW VOER WEG EN HAAL IN HET VOORJAAR VERS VOER. Dat is goedkoper als nieuwe koi aanschaffen.
 
Koolhydraten Ook koolhydraten zorgen voor energie maar koi zetten deze minder snel om dan bijvoorbeeld vogels en zoogdieren. Teveel koolhydraten in een koivoer zorgt voor leverbeschadigingen. Het kan tevens zorgen voor een enorme opslag van deze stoffen in de vorm van glycogeen wat een hartstilstand kan veroorzaken.
 
Vitamines Zijn van groot belang voor de normale stofwisseling en groei van de koi, vooral in de paaitijd. Vitamines hoeven maar in kleine hoeveelheden aanwezig te zijn in het voer maar mogen zeker niet ontbreken. Er zijn twee soorten. Een soort lost op in water en een soort lost op in vet. De laatste soort wordt door de koi opgeslagen in het lichaamsvet. Een gebrek aan vitamines zal niet snel voorkomen.
 
 

vitamine

Werkzaam

Bij gebrek:

Vitamine A

Bevorderd gezichtsvermogen en groei. Werkt als huidbescherming en als vruchtbaarheidsvitamine

Oogbeschadiging en bloedingen via de huid

Vitamine B1

Wint energie uit de koolhydraten en voorzien hersenen van suikers

Bewegingsstoornissen en krampen

Vitamine B2

Verwerken Proteïnen, opbouw spieren en slijmhuid

Bloedingen van de huid en storing in het zenuwstelsel

Vitamine B5

(Vitamine PP) Speelt grote rol bij opbouw verschillende enzymen

Beschadiging aan de kieuwen

Vitamine B6

Voor opbouw zenuwstelsel

Beschadiging zenuwstelsel uit zich in bewegingsstoornis

Vitamine B12

Voor spijsverteringsorganen en opbouw hemoglobine (rode bloedvloeistof)

Bloedarmoede

Vitamine C

Voor opbouw skelet. Verbeterd weerstand

Vervorming van de kieuwen en vatbaar voor ziekten

Vitamine D3

Reguleert de opname van calsium en fosfor. Dus belangrijk voor groei botten

Leidt tot rachitis (vervorming van de botten

Vitamine E

Stimuleert vorming vruchtbaarheidshormonen

Onvruchtbaarheid

Vitamine H

(Biotine) Stimuleert de groei

Groeistoornis en verminderde eetlust

Vitamine K

Bevordert het stollen van bloed na verwonding

Vertragende genezing van wonden

Choline

Nodig voor het verteren van vet

Leidt tot lever vervetting

Mineralen 
 
Deze hebben verschillende functies. Zij zorgen onde andere voor de opbouw van het geraamte, osmoseregulatie, de opbouw van de zenuwen en het in stand houden van de gaswisseling in het bloed. De meeste mineralen worden opgenomen uit het water. Ongeveer 12% van het water bestaat namelijk uit mineralen.
 
Resumerend 
 
Schaft u voer aan? Let dan op dat bovenstaande bestanddelen in voldoende mate in het voer aanwezig zijn. Dit voorkomt een hoop problemen. Goedkoop kan duurkoop zijn. Het genezen van ongezonde vis kan veel meer kosten. Vervangen van koi kan nog prijziger zijn. En….. GOOI VOER AAN HET EIND VAN HET SEIZOEN WEG ALS HET IN AANRAKING IS GEWEEST MET LUCHT GAAT HET VAN BINNENUIT OXIDEREN. Als u dit het volgende seizoen weer gaat voeren dan doet u niets anders dan uw koi langzaam vergiftigen.