Onderzoek
 
Parasieten zijn op een enkele uitzondering na met het blote oog niet te zien, hiervoor is altijd een microscoop nodig.
 
Niemand, ook een deskundige niet kan zonder een microscopisch onderzoek vaststellen welke parasieten er op een vis zitten.
 
Krijgt U dus ooit, hoe goed ook bedoelt, van iemand het advies om product x in uw vijver te gooien omdat er wordt vermoed dat er parasieten op de vis zitten, luister hier dan niet naar, a weet men niet of er parasieten op zitten en b als er al parasieten op zitten weet men zonder microscopisch onderzoek ook niet welke en weet men dus ook niet welk preparaat er gebruikt dient te worden. Raadpleeg en een dergelijk geval altijd een deskundige. 
Wanneer kunnen we vermoeden dat er parasieten op de vis zitten.
 
Aan een aantal veranderingen in het gedrag van onze koi kunnen we vermoeden dat de koi door parasieten belaagd worden. Een koi dient rustig te zwemmen, daarbij zijn vinnen wijd uitgespreid te houden, niet boven het water uit te springen, zich niet langs de wanden of rotsen te schuren niet snel te ademen en zich niet af te zonderen of schuin en lusteloos in het water te hangen. Bij deze of een van deze symptomen dient men dus alert te zijn op het mogelijk aanwezig kunnen zijn van parasieten.
 
Belangrijk is dus dat U leert uw koi te observeren om zodoende hun “normale” gedrag te gaan herkennen en op die wijze ook abnormaal gedrag te kunnen herkennen.
 
Helaas is het niet een soort parasiet welke onze koi kunnen belagen maar zijn er verschillende parasieten waar onze koi last van kunnen hebben. 
 
Een ernstige infectie door parasieten kunnen de Koi ernstige schade toebrengen en zelfs tot de dood van de Koi leiden.
 
Het observeren van uw Koi en tijdig ingrijpen kunnen ernstige problemen voorkomen.
 
Op de sub pagina’s van deze pagina staan een aantal foto’s van regelmatig op Koi voor komende parasieten, met hierbij wat bijzonderheden aangaande deze parasieten.
 
Voordat U de beschrijving en de foto’s van de parasieten gaat bekijken wil ik U vooraf het volgende belangrijke nog meegeven.
 
Bent uzelf nog niet ervaren genoeg om te kunnen bepalen welke parasieten er op uw vissen zitten, onvoldoende op de hoogte bent welke middelen er tegen welke parasieten in welke dosis toegediend moeten worden, niet in staat bent exact de juiste hoeveelheid medicamenten af te wegen, roep dan altijd de hulp in van een deskundige om U bij te staan en ga niet zelf zo maar wat experimenteren. (Gaarne verwijs ik U naar de pagina met link’s waarop een tweetal link’s staan naar zeer deskundige mensen op het gebied van Koi ziekten)
 
Dien nooit preparaten ter bestrijding van parasieten aan uw vijver toe als niet met zekerheid is vast gesteld dat en welke parasieten er aanwezig zijn.
 
Dien nooit zelf antibiotica toe maar laat dit altijd over aan een deskundige.
 
 


 
 
Tot slot wil ik U het volgende nog meegeven;
 
Bent uzelf niet ervaren genoeg om te kunnen bepalen welke parasieten er op uw vissen zitten, onvoldoende op de hoogte bent welke middelen er tegen welke parasieten in welke dosis toegediend moeten worden, niet in staat om exact de juiste hoeveelheid af te wegen, roep dan altijd de hulp in van een deskundige en ga nooit zelf wat uitproberen.
 
Gooi nooit middelen in het water als niet door een microscopisch onderzoek eerst is vastgesteld welke parasieten er op uw vis zitten.
 
Dien nooit zelf een antibiotica toe laat dit altijd over aan een echte deskundige. 
 
Tot slot verwijs ik U nogmaals naar de link’s op de home pagina van deze site, hierop vindt U een aantal “echte” deskundige op het gebied van ziekten bij Koi.